Bättre support i systemet!

Vi har under veckan gjort en uppdatering för att ytterligare förbättra och förenkla supporten mot våra kunder. Nu finns vår support tillgänglig 24/7 direkt via vår nya uppdatering.

Vi hoppas med detta att ni som dagligen använder Leanlink Staffective att ni kommer ha stor nytta av denna uppdatering. #support #leanlink #crm #bemanning #bemanningssystem #staffective #motivation

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo