Systemet som växer tillsammans med sina kunder - LeanLink Staffective bemanning

Systemet som växer tillsammans med er!

Bemanningssystem kan vara komplicerade. Ibland kan det kännas som att de har otalliga valmöjligheter på områden som du inte alls är intresserad av liksom för få valmöjligheter där det hade behövts. Detta är resultatet av att många bemanningssystem dels utvecklats av systemutvecklare utan specifik branschkunskap och även generaliserats för att möta ett stort antal områden. Därutöver har många stora och etablerade system byggt system som med tiden blivit svåra att justera och anpassa till ny arbetsmarknad och nya situationer i arbetslivet.

Leanlink Staffective är ett system som utvecklats av tidigare konsultchefer på bemanningsföretag som såg just att stora marknadsledande system trots lång erfarenhet inte kunde möta de behov som efterfrågades på marknaden. Istället föra att låta sig begränsas av systemet bestämde de sig för att bygga ett system som skulle skilja sig från mängden genom anpassning till den moderna arbetsmarknaden och utmaningar för bemanningsföretag idag.

Leanlink Staffective föddes för ungefär 5 år sedan och används idag av etablerade bemanningsföretag. Vi är dock fortfarande fast beslutna att leverera ett system som våra kunder kan växa tillsammans med och utveckla vår lösning kundanpassat. Så inga onödiga knappar utan rätt valmöjligheter på rätt plats i systemet.

Ett effektivt affärssystem och bemanningsverktyg är viktigt i det moderna bemanningsföretaget. Vare sig ni har många eller få medarbetare på bemanning och de tidrapporterar varje dag, varje vecka eller varje månad så kan ni enkelt hantera det i vårt system. På så vis avlastar ni era konsultchefer och bemanningsansvariga och ser till att hålla motivationen uppe.

Välkommen till oss på LeanLink AB, vi växer tillsammans!

Känns det som att ni inte får ut det ni behöver ur det bemanningssystem som ni använder i dag?

Vi har skapat en guide med ”De fem viktigaste sakerna att tänka på när du väljer bemanningssystem” som du kan ladda ner här:

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo