Utbildning i LeanLink

När vi startar upp en ny kund så inleder vi alltid med en ordentlig utbildning.

Under utbildningen så går vi tillsammans med era användare igenom systemet och alla funktioner.

När vi tillsammans går igenom systemet så får vi feedback och samtidigt förståelse för vilka funktioner som är svårare att förstå samt vad vi behöver förtydliga.

Eftersom LeanLinks system har flera olika moduler och möjligheter att integrera mot ekonomisystem eller andra affärssystem så kan vi även dela upp utbildningen och anpassa den beroende på vilka användare som deltar.

Ett vanligt scenario är exempelvis att konsultchefer och ekonomi har två olika utbildningar då de vanligtvis inte är intresserade av samma funktioner.

Vi försöker förstå vad mer man kan förenkla i ett modernt affärssystem för bemanningsföretag och hur vi kan underlätta onboardningprocessen för nya användare.

Ni vet väl att vi även har vår chatt tillgänglig för er som användare? Detta gör att du som behöver hjälp i systemet snabbt får hjälp av våra professionella medarbetare om ni skulle behöva.

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo