Hur gig-ekonomin håller på att ta över arbetsmarknaden

Hur gig-ekonomin håller på att ta över arbetsmarknaden

Som ett växande bemanningsföretag är ni redan experter på temporära anställningar. Under de senaste fem åren har så kallade gig-jobb ökat explosionsartat och med det har även arbetsmarknaden förändrats dramatiskt. Som bemanningsföretag är det viktigt att hänga med i den här utvecklingen och erbjuda ett affärssystem som talar till dina konsulters behov och arbetssätt.

Vad är skillnaden på gig-jobb och temporära anställningar för bemanningsföretag?

Kortfattat kan man säga följande om skillnaden mellan gig och en temporär anställning:

En temporär anställning fungerar som ett vanligt jobb där du får betalt för det arbete som du utför, ofta timbaserat, men där anställningen är tidsbestämd i förväg. Du går till jobbet och utför de arbetsuppgifter du blivit tilldelad och sedan avslutas anställningen när klienten anser att uppgifter är avklarad eller efter den specifika tid som regleras i kontraktet.

Ett gig är ett jobb som är kraftigt avgränsat i form av vad arbetaren eller konsulten ska göra. Man kan säga att ett gig-jobb består av en uppgift, exempelvis att en text ska korrekturläsas eller att en app ska programmeras. När uppgiften är klar är uppdraget avslutat och först då betalar uppdragsgivaren.

Det är dessa korta och uppgifts-fokuserade gig som vi nu ser allt fler av på arbetsmarknaden i Stockholm, mycket tack vare att teknologin och infrastrukturen för de här arbets-uppläggen har blivit tillgänglig de senaste åren och för att våra attityder och inställningar till jobb (kanske som en följd av ovanstående) har förändrats och därmed har även marknaden blivit mer flexibel.

Hur förbereder vi oss på ett större fokus på gig i Stockholm?

För att veta vad dina konsulter behöver, och för att välja ett affärssystem som är anpassat efter deras unika behov, är det viktigt att ha så mycket information som möjligt om dem.Efter att ha analyserat ett antal enkäter från Intuit och Linkedin, har vi färska siffror på vad de som framförallt förlitar sig på temporära uppdrag i form av konsultjobb eller gig-arbete anser om arbetssättet.

Över hälften av alla som deltog i enkäten ansåg att det är mer stabilt, långvarigt sett, att ha en kundportfölj än vad det är att vara bunden till en enda arbetsgivare. En majoritet av deltagarna svarade även att de tjänar mer pengar genom att arbeta på heltid i gig-ekonomin än som anställda. En annan viktig faktor hos dem som arbetar som frilansare och konsulter är att de i större mån kan styra sina scheman och arbetstider.

En annan viktig punkt att titta på är den som rör tillväxten i branschen. Som växande bemanningsföretag iStockholm finns det ständigt en press på att växa och därför är siffrorna från Intuit och LinkedIn extra uppmuntrande. Här är ett par siffror från studien:

·       71 % av alla frilansare svarade att de jobbade mer 2017 än 2016.
·       Frilansare arbetade i snitt med mellan fyra och fem kunder i månaden
·       Antalet frilansare har ökat kraftigt, från 1,3 %  av den totala arbetskraften 2015 till 4,2 % 2017.
·       47 % av de som är mellan 25 och 35 år gör någon typ av frilansjobb regelbundet.

Siffrorna visar att frilansare och konsulter inte bara är något som är i ropet just nu utan att det är en anställningsform som ökar markant och som enligt prognoserna kommer att fortsätta göra det. Att vara ett växande bemanningsföretag har med andra ord aldrig varit mer i tiden och det är just därför det är viktigt att ha ett affärssystem som på bästa möjliga sätt släpper lös den kraft som finns i de frilansande konsulterna. 

Tre fördelar med ett affärssystem som är anpassat efter frilansare och konsulter

1.     Skaparfrihet för frilansaren

Som vi har lärt oss genom att titta på statistiken föredrar egen anställda en hög andelav frihet i sitt arbete. Genom att erbjuda mobil tidrapportering och schemaläggning samt en automatiskt matchning av uppdrag, erbjuder vi på LeanLink den flexibla arbetsmiljö som vi vet att frilansare frodas i.

2.     En stabil punkt för frilansaren

Alla som har arbetat som frilansare eller fristående konsult vet att det finns en heldel osäkerhet inbakat i arbetssättet. När vi erbjuder frilansaren en portal där personen i fråga enkelt kan samarbeta med andra frilansare, konsultchefer och uppdrag erbjuder vi det som frilansaren ofta saknar i sitt arbetssätt, nämligen en stabil och trygg punkt dit allt jobb pekar mot. På så sätt skapar vi även en lojalitet och arbetsmoral som vi som arbetsgivare främjas av. Att ha ett affärssystem som är anpassat efter frilansare och konsulter blir därför en vinst för både egenanställda och bemanningsföretag.

3.     Fler möjligheter för frilansaren

Att hitta nästa uppdrag är något som frilansaren ständigt arbetar med. Om vi erbjuder dem de verktyg som de behöver för att enkelt hitta uppdrag som passar just deras egenskaper, kommer de att ständigt återkomma till vår plattform. 

Framtiden för gig-ekonomin

Det är även viktigt att planera inför framtiden. De mest positiva nyheterna för bemanningsföretag är, enligt statistik från Forbes, att 81 % av alla konsulter och frilansare ser sig själva fortsätta jobba inom frilansekonomin. Dessutom planerar nästan hälften att öka antalet arbetstimmar och majoriteten av alla frilansare gör det för att de gillar att arbeta på det sättet, inte för att de känner att de måste. Med andra ord har vi att göra med en engagerad arbetsgrupp, vilket givetvis bådar gott för de resultat som de presterar.

Kontakta oss för att lära dig mer om ett affärssystem som är anpassat efter dina konsulters behov.

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo