Kunddriven utveckling - vad är det?

Satsar din IT leverantör på dig?

Många företag satsar idag på att växa med tekniskt stöd och i dagens IT- och internet era skapas det nya system och funktioner snabbare än vi hinner gå igenom de som redan finns. Det finns så många möjligheter med dagens teknologi att nästan ingenting är omöjligt. Fantastiskt på många sätt men samtidigt en utmaning när det gäller att välja rätt funktionalitet och samarbetspartner.

När vi grundade Leanlink bestämde vi oss har vi från början för att bygga systemet med en s k kunddriven utvecklingsmodell. Det innebär att vi från allra första början utgick från våra kunders behov och önskemål. Det är ju trots allt för kundens räkning som systemets funktioner ska vara anpassade även om vi gärna föreslår spännande funktioner som kanske kommer som förslag från andra kunder.

Våra kunder kan sin verksamhet bäst och därför tycker vi det är viktigt att vara lyhörd och ta med våra kunder i design och utvecklingsprocessen.

Vi utvecklar fortfarande systemet på detta sätt! Vi ser våra kunder som våra partners - partnerkunder helt enkelt. Vi träffar vår kunder ofta och vill växa tillsammans med dem. Våra kunders utmaningar är våra egna och vi vill bidra till att våra kunder når sina mål oavsett om det gäller tillväxt, lönsamhet, hållbarhet eller andra mål.

Genom att bygga funktioner som löser våra kunders problem ökar både systemets värde och nyttan av systemet för våra kunder.

Kunddriven utveckling - det är staffective!

Hur viktigt är det för dig att ditt val av systemleverantör samarbetar med dig som kund under utvecklingsprocessen?

Hör av dig till oss så tar vi reda på hur vi kan hjälpa dig!

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo