Senaste trenderna inom bemanning 2021

Stora förändringar har skett inom bemanningsbranschen och småföretag inom bemanning under det senaste året.

2020 och 2021 har verkligen tvingat igenom ett flertal nya arbetssätt och därmed har trenderna i branschen förändrats.

En av de senaste positiva trenderna är bland annat att flera arbetsplatser sett en större mångfald. Detta i och med att förändringar skett och omstruktureringar gör att personal får flytta på sig och byta plats vilket gör att somliga söker sig till andra arbetsplatser och därmed öppnas dörrar för nya medarbetare.

Ett nytt ord som börjar göra sig väl känt inom bemanningsföretagen är fjärrbemanning. I och med vår digitala nya värld så har detta hjälpt många företag och bemanningsföretag att fortsätta sköta sin verksamhet trots omständigheterna.

Genom fjärrbemanning så har arbetskraft kunnat bidra till företagen oberoende var de varit placerade geografiskt. Detta har också gjort att flera bemanningsföretag kunnat få in uppdrag inom IT, support och telefon även om kunden befunnit sig på en helt annan plats. Denna trend har fått fler att öppna ögonen för detta "nya" koncept, att genom fjärrbemanning ta in hjälp från helt annan plats. Det möjliggör ett större utbud av leverantörer och fler bemanningskandidater att välja bland.

Ytterligare en trend som syns är att relationen mellan kunder och leverantörer stärkts på flera håll. Troligtvis på grund av att det varit svåra tider och flertalet bolag enats om att hjälpa varandra för att ta sig igenom denna tid tillsammans.

Detta är förhoppningsvis vägen framåt där vi tillsammans kan bilda tighta samarbeten och jobba som leverantörer och kunder för att göra gemensam affärsnytta och sikta framåt.

I en värld där det blivit lättare för kandidater att söka efter nya tjänster där de blir lockade av bättre erbjudanden så har den sista trenden också blivit tydligare. Denna trend visar hur betydligt mer energi läggs på kandidatupplevelsen eller kandidatresan.

Det måste vara smidigt och enkelt för kandidaten att söka tjänster när man är en arbetsgivare. Det måste också vara en hög kvalitét på processen så att man kan kvalitetssäkra sina kandidater och sin egen process samtidigt som det måste gå snabbt och smidigt.

Eftersom detta har blivit viktigare för många så är det väldiga resurser som läggs på att utveckla denna typ av verktyg. Här kommer vi på Leanlink in, här gör vi stora framsteg i hur processen för att få in kandidater fungerar samt hur vår kund på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna sortera och hantera dessa under resans gång.

Rekryteringsverktyg och rekryteringsprocessen är en större och viktigare del än någonsin tidigare. Se gärna hur vi tänker kring detta genom att kontakta oss, så kan vi visa vår process.

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo