Tydliga trender inom bemanning och rekrytering

Bemanningsindustrin är under fortsatt utveckling och nu börjar AI ta plats inom bemanningen.

Detta är till följd av att fler ”Millenials” tar plats på arbetsmarknaden och förväntar sig smidighet och snabbhet i de olika system man arbetar i eller tidrapporterar till.

Detta betyder också att mobilen tar fortsatt större plats inom rekrytering och bemanning, man förväntar sig att kunna jobba mobilt så detta är en trend som vi ser kommer öka fortsatt framöver.
Teknikutvecklingen går framåt och därmed smartare system som automatiserar flera steg i bemanningsprocessen och avlastar administrationen för konsultchefer och bemanningsansvariga. Detta förväntas bland annat ske genom chat-botar och automatiska analyser som sköter större delar av screening och kontakt med konsulter och kandidater.

Ytterligare en stark trend är att social rekrytering fortsätter växa. Att möta sina kandidater via de forum de själva använder blir allt viktigare. Att vara aktiv på sociala nätverk blir därmed allt viktigare för bemanningsföretag och rekryteringsbyråer.

Att ligga i framkant med teknikutvecklingen är därigenom en viktig framgångsfaktor för framtidens bemanningsföretag!

Källa: https://www.talentnow.com/staffing-industry-trends-2018-follow-the-changing-industry-dynamics/

Känns det som att ni inte får ut det ni behöver ur det bemanningssystem som ni använder i dag?

Vi har skapat en guide med ”De fem viktigaste sakerna att tänka på när du väljer bemanningssystem” som du kan ladda ner här:

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo