Bloggserie: Effektiv bemanning för startups och scaleups - Del 2: Varför startups och scaleups behöver effektiva bemanningslösningar

Detta inlägg är en del av vår bloggserie om effektiv bemanning för startups och scaleups. I denna serie går vi igenom nyckelstrategier, verktyg och insikter som hjälper ditt företag att växa. Vill du bli uppdaterad om när vi släpper blogginlägg kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nästa del direkt i din inbox! Klicka här för att registrera dig.

I denna del går vi igenom varför startups och scaleups behöver effektiva bemanningssystem, några vanliga utmaningar och lösningar på dessa.

Varför startups och scaleups behöver effektiva bemanningslösningar

Startups och scaleups står oftast inte bara inför branschens utmaningar som gäller alla leverantörer men även några som tillkommer i och med den situation man befinner sig i som antingen ny aktör eller någon som har en tuff utvecklingskurva framför sig. Den snabba tillväxt som behövs och förväntas och de föränderliga behov som det innebär kräver flexibla och effektiva lösningar i alla led och noggrann koll på den administrativa börda som är ofrånkomlig när man blir både flera medarbetare och utökar sin verksamhet. Här kommer vi att utforska några av dessa utmaningar och hur ett bemanningssystem kan hjälpa till att övervinna dem.

Vanliga utmaningar inom bemanning för startups och scaleups

1. Snabb tillväxt och föränderliga behov

Oavsett om man är startup eller scaleup har gemensamt att man behöver och förväntar sig en stark tillväxt. Denna tillväxt kräver att företaget snabbt kan skala upp sin personalstyrka både internt och ute hos kunder för att möta efterfrågan. 

Att snabbt hitta rätt kompetens kan vara en stor utmaning, inte minst eftersom man både behöver personal att bemanna sina kunder med och personal som ska utföra rekrytering, försäljning och administration av bemanningspersonal. 

För många som börjat som konsult själv kan också en utmaning vara att välja mellan att själv arbeta som konsult eller att hoppa upp ett steg i näringskedjan och istället söka personal att bemanna med. Ska man jobba strategiskt eller operativt?

Övervinn utmaningarna

Idag finns det många system som erbjuder alla tänkbara funktioner. Många av dessa fungerar och många fungerar tyvärr inte alls. Ofta missar många att skaffa sig en tydlig och klar uppfattning om hur den typiska affären ser ut i den bransch man jobbar. Det är lätt att tro att ett bemanningssystem med massa funktioner ska lösa alla problem. Tyvärr är det sällan så. Först efter att man skaffat sig en klar bild av hur kunder och konsulter resonerar och hur flödet ser ut från att ett behov uppstår till uppdraget är slutfört kan man avgöra vad ett bemanningssystem kan hjälpa en med och vilka funktioner som är viktiga och inte. Ett bra bemanningssystem är framför allt intuitivt att jobba i och låter dig röra dig runt i systemet obehindrat. Detta för att säkerställa att du kan arbeta på olika sätt  och inte blir hindrad av systemet.

I och med den snabba tillväxten måste det vara enkelt att både rekrytera och få in personal internt och externt genom systemet eftersom du kommer behöva öka din personaltillgänglighet snabbt. Genom ett bemanningssystem som har integrerat rekryteringsstöd kan man förenkla och snabba upp sökning av personal som man fått in via tidigare rekryteringsåtgärder, vilket sparar både tid och resurser när man bygger upp sin kompetenspool. Även att se till att all personal taggas med rätt kompetenser och tillgänglighet gör det enklare att snabbt bemanna när behov uppstår. Likaså är det viktigt att få in behov i systemet och att kunna hantera och söka på behov och matcha med tillgänglig personal. Ett användarvänligt gränssnitt är också något som förenklar när man skala upp. Det minskar nämligen inlärningstiden och tiden att onboarda ny personal och ökar effektiviteten. Det finns många enkla och praktiska funktioner såsom tydliga beräkningar av personalkostnader, fakturavärde och vinst som är till stor hjälp för att skala upp sitt säljteam.

För de som själva arbetar på uppdrag och är vana sälja sin egen tid är det viktigt att få en klar bild av vilket värde man skapar genom att istället ägna sig åt konsult och kundbearbetning. Att skapa en affärsplan och budget med klara mål och att kunna följa upp dessa blir då viktigt. Ett system kan hjälpa dig att få rapporter på värdet av det säljarbete du gör över tid. Då kan du jämföra detta med vad du skulle ha fått in genom att sälja sin tid direkt till kunder. I en startupfas behöver man ofta arbeta både strategiskt och operativt omväxlande. Ett bra system kan hjälpa dig att förstå din verksamhet bättre vilket ger trygghet.

2. Begränsade resurser och finansiering

Nystartade företag har ofta begränsade ekonomiska och administrativa resurser. Att hantera rekrytering, onboarding och personaladministration med små team och stram budget kan vara en stor belastning.

I samband med snabb tillväxt inom bemanning brukar också likviditeten vara en utmaning. I många branscher kan man inte fakturera i samma takt som man måste betala ut löner. Då finns behov att lösa likviditeten både kortsiktigt men även för att säkra möjligheter för tillväxt framåt.

Övervinn utmaningarna

Ett kostnadseffektivt bemanningssystem kan hjälpa till att minimera administrativa insatser och hantera fler uppgifter med färre resurser. Eftersom man i startup ofta behöver göra många parallella uppgifter är det återigen är det viktigt med ett snabbt och intuitivt system som gör att du snabbt kan gå in och genomföra till exempel en bokning eller skapa en faktura utan att det ska ta för lång tid.

Välj också ett system med integration med ekonomisystem för att underlätta likviditetshantering och fakturering. Det hjälper företaget att bibehålla ett stabilt kassaflöde och sparar tid. Rent konkret finns det flera funktioner som kan hjälpa en startup eller scaleup att hantera likviditeten när man skalar upp. Det brukar kunna lösas med checkkredit, banklån ellerfactoring. Det finns även funktioner för att belåna upparbetade löner idag vilket är en ganska ny företeelse. Ett system med integrationer eller funktioner för att skapa tydliga rapporter till finansbolag och banker kan underlätta uppskalning av bemanningsverksamheter.

Hög supportnivå kan också vara särskilt värdefullt för startups och scaleups som snabbt behöver säkerställa att företaget får den hjälp det behöver.

3. Behov av specialiserad kompetens

För att kunna konkurrera och växa behöver startups inom rekrytering och bemanning ofta relativt specifik och specialiserad kompetens inom flera områden. Såväl rekrytering som HR, juridik, ekonomi, försäljning och arbetsledning är områden som alla berörs när man ska arbeta med bemanning oaktat vilken kompetens själva uppdraget avser. Utöver detta tillkommer alltså även den kompetens som uppdraget avser och förutsättningar att avgöra kompetensnivån hos denna personal. Att hitta rätt personer med den nödvändiga expertisen kan vara tidskrävande och svårt.

Övervinn utmaningarna

Ett första steg är att fundera kring huruvida man besitter dessa kompetenser själv eller om man behöver rekrytera eller hyra in hjälp. 

Ett bra bemanningssystem med stöd för rekrytering kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens externt men kan även spara tid och därmed ge förutsättningar att lägga tid på att lära sig de kompetenser man behöver komplettera med. Att välja en systemleverantör som förstår och kan branschen man arbetar inom kan även det vara värdefullt då dessa ofta kan ge bättre support och diskutera systemmässiga utmaningar i ett större perspektiv.

De flesta bemanningssystem tillhandahåller en databas som du kan fylla med specialiserade kandidater och tagga upp dessa på olika sätt. Denna databas kan du sedan söka i för att snabbt hitta rätt kompetens. Verktyg för att bedöma och verifiera kandidaters kompetensnivåer kan säkerställa att rätt person anställs för varje uppdrag. 

Vissa bemanningssystem kan även ha verktyg för coachning och motivation av säljteam vilket kan vara väldigt värdefullt för att säkerställa att man själv och ens anställda säljare presterar på toppnivå. Glöm nämligen inte att även rekrytering är en säljaktivitet. Rekryteraren säljer in bemannignsbolaget som arbetsgivare. Vad som gör att konsulten ska välja just ditt bemanningsbolag? Genom att sätta mål, visualisera dessa, följa upp prestationer och ge feedback kan du skapa en stark säljorganisation som hittar och skaffar sig den kompetens som behövs för att skala upp.

4. Flexibilitet och anpassningsförmåga

Behoven i ett startup eller scaleup kan förändras snabbt och termen berg-och-dalbana får en utökad betydelse för de flesta entreprenörer och intraprenörer. Det är viktigt att ha en bemanningslösning som kan anpassa sig till förändringar och som erbjuder flexibilitet i att hantera både tillfälliga och långsiktiga behov.

Övervinn utmaningarna

Välj ett bemanningssystem som låter samma person enkelt lära sig alla delar av processen själv. På så sätt blir man inte lika sårbar om marknaden går ner och man behöver omfördela arbetsuppgifter mellan en specialist inom ett område och en generalist. Ett bra system gör arbetsuppgifterna enkla.

Genom integration med andra system som ekonomisystem och rapportverktyg, kan ett bemanningssystem ge en helhetsbild av företagets behov och resurser, vilket underlättar planering i realtid och möjlighet att identifiera trender och förutsäga framtida personalbehov. På så sätt kan du bli bättre på att förutse svängningar i marknaden och bättre kunna hantera både berg och dalar i verksamheten.

Ett effektivt bemanningssystem adresserar alla dessa utmaningar

Leanlinks tjänsteutbud Staffective är utformat för att möta de specifika utmaningarna som startups och scaleups står inför. Oavsett om du väljer Staffective för att lösa dessa utmaningar, arbetar manuellt eller har ett annat systemstöd är det viktigt att välja en arbetsmetodik som hanterar dessa utmaningar för att lyckas med sin startup- eller scaleupresa. Här är några sätt som rätt system och arbetssätt kan hjälpa din verksamhet att överkomma dessa utmaningar.

Sammanfattning

Startups och scaleups står inför unika utmaningar när det gäller bemanning. För att hantera dessa utmaningar är det viktigt att ha ett flexibelt och effektivt bemanningssystem. Ett sådant system är inte hela lösningen men kan hjälpa till både att ge tid att fokusera på att lära sig bli bättre inom sitt område och ha översikt och kontroll. Genom att integrera med andra system och automatisera administrativa processer, kan ett bemanningssystem också underlätta likviditetshantering och fakturering, vilket är avgörande för att bibehålla ett stabilt kassaflöde. Ett användarvänligt gränssnitt och verktyg för coachning och motivation av säljteam kan ytterligare bidra till att förbättra effektiviteten och prestationerna. Sammanfattningsvis kan rätt bemanningssystem hjälpa startups och scaleups att effektivt navigera genom sina utmaningar och fokusera på tillväxt och framgång.

Hashtags

#Startups #Scaleups #Bemanning #Tillväxt #Flexibilitet #Kompetens #Effektivitet #Likviditet #Automatisering #Rekrytering #Affärsutveckling #LeanlinkStaffective #Personalhantering #Innovation

Nyhetsbrev

Vill du bli uppdaterad om när vi släpper blogginlägg kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nästa del direkt i din inbox! Klicka här för att registrera dig.

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo