Fem steg mot mer engagerade medarbetare

Att få sina medarbetare att känna lust inför sin arbetsgivare är den heliga gralen inom bemanningsbranschen. Det är den eviga fråga vi gång på gång återkommer till när vi analyserar varför folk vill byta arbetsgivare och varför folk väljer att stanna kvar. Innan vi går in på hur man genom sitt bemanningssystem kan skapa mer engagerade medarbetare, kan det vara värt att prata lite mer om vad engagemang innebär i vår kontext.

Vad betyder det att vara en engagerad medarbetare?

Medan den här frågan ständigt debatteras anser vi att hela konceptet engagemang kan destilleras ner till tre beståndsdelar.

Attityd
Engagerade medarbetare vill verkligen vara en del av verksamhetens framgångar och är därför på tårna när det kommer till sin prestation i allmänhet, men i synnerhet till hur det går för företaget som helhet.

Ansträngning
Engagerade medarbetare anstränger sig mer än andra, tar egna initiativ och gör alltid sitt bästa för att påverka företagets resultat på ett positivt sätt.

Villighet
Engagerade medarbetare är alltid villiga att gå ett steg längre för att skapa gynnsamma resultat och de är alltid villiga att lära sig nya saker som är positiva för företaget.

När man läser det här låter det ju fantastiskt, ge oss alla dessa engagerade medarbetare nu! Men givetvis är det inte helt enkelt att nå dit, det kräver en hel del jobb. För att era anställda ska prestera så bra som möjligt måste ni skapa förutsättningarna för att göra det möjligt, och det för oss in på vår lista med fem steg mot mer engagerade medarbetare.

Steg 1: Ha en tydlig strategi för ersättning
Det låter kanske som en självklarhet att man ska få betalt för sitt jobb och kanske är det även därför så många arbetsgivare missar att gå på djupet på den här punkten. Alltför många företag erbjuder en löneutveckling som inte är motiverande för medarbetarna, vilket leder till att de anställda heller inte känner sig manade att prestera som bäst.

Att ha en plan för att ersätta sina anställda för sina prestationer, oavsett om det är formulerat som ett bonussystem eller i form av provision, har visat sig öka resultaten.

Se till att ert bemanningssystem har verktyg för att anpassa ersättning efter prestation och att era anställda kan känna sig sedda via den valuta ni som arbetsgivare har att ge: rena pengar.

Steg 2: Visa att ni faktiskt bryr er om balansen mellan arbete och fritid
Mycket har sagts om balansen mellan arbete och fritid. Ofta hamnar man i klyschor om hur viktigt det är men när det kommer till kritan är det fortfarande något som många företag egentligen inte tar på allvar.

En av nycklarna till bra balans mellan arbete och fritid ligger faktiskt i de system som vi använder när vi har kontakt med våra anställda. Har exempelvis ert system möjligheter att stänga av aviseringar under vissa delar av dagen? Är det enkelt att ställa in autosvar? Och på en mer övergripande nivå: hur kommunicerar ni angående dessa funktioner?

När era anställda känner att ni på riktigt bryr er om det här frågorna kommer de att prestera bättre. Dessutom kommer personalens förbättrade mentala hälsa innebära att antalet sjukdagar under året minskas.

Företag som prioriterar den här frågan får alltså fler engagerade medarbetare.

Steg 3: Möjliggör autonomi för era anställda
Ingen gillar att behöva kontakta HR eller löneavdelningen för att få svar på ett par enkla frågor. När ni har ett bemanningssystem som låter era anställda att själva kolla upp frågor som har med deras anställning att göra, känner de en större närhet till företaget i och med att företaget litar på att de hanterar de här uppgifterna på ett säkert sätt.

Precis som alla andra punkter på vår lista är engagemang ett givande och tagande. Om ni visar tillit gentemot era anställda svarar de i 99 % av fallen med att prestera bättre och vara mer villiga att spendera majoriteten av sin energi på det arbete de gör för er.

Steg 4: Erbjud möjligheter att utvecklas
Ingen vill ha en karriär som stagnerar. Ifall möjligheterna att utvecklas inte erbjuds på er arbetsplats kommer era bästa talanger snabbt att söka sig vidare mot nya utmaningar hos andra arbetsgivare. Genom att ha ett bemanningssystem som uppmanar till vidareutbildning visar ni tydligt att ni är villiga att investera i era talangers framtid.


Steg 5: Ge löpande feedback
Sist men inte minst är det viktigt att ge kontinuerlig feedback och det finns ett par anledningar till det. För det första visar det för era anställda att ni ser det arbete som de gör, vilket får dem att känna sig mer motiverade till att prestera så bra som möjligt. För det andra visar det att bra arbete premieras och att de som presterar bra faktiskt uppmärksammas. Sist men inte minst visar det att ni bryr er om era anställdas utveckling. När ni har ett bemanningssystem som gör det möjligt att direkt ge feedback på det arbete era anställda gör ökar även deras engagemang i samma takt.

Vägen mot mer engagerade medarbetare startar här
Det går inte att komma ifrån att den viktigaste resursen för bemanningsföretag är deras personal. Det är just därför det är så viktigt att personalen mår bra och presterar bra. Börja jobba med de här fem stegen i dag och få mer hängivna medarbetare i morgon. Hör av dig till oss så pratar vi mer om hur ni kan få mer engagerade medarbetare med hjälp av vårt bemanningssystem!

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo