Intervju med Topstaff om att arbeta i Leanlink

Toppstaff startades av Emil Dannemann 2017 efter att själv ha arbetat i butik i flera år.

Toppstaff är ett företag inom dagligvaruhandeln och bemannar i första hand ICA butiker i Stocksholmsområdet. Verksamheten har vuxit stadigt de senaste åren och värnar alltid om högsta kvalité.

Sedan 2019 använder sig Toppstaff av Leanlinks bemanningssystem.I denna intervju med Emil delar han med sig av några av sina erfarenheter och fördelarna med att arbeta i ett bemanningssystem.

Vad fick er att byta från tidigare system till Leanlink och vilken funktionalitet saknade ni?

Det system vi arbetade i tidigare hade endast tidrapportering och fakturering som funktionalitet, det var med andra ord begränsat. I takt med att vi växte behövde vi ett system som vi också kunde växa i med rätt skalfördelar. Med LeanLinks system får vi helheten på ett annat sätt, som exempelvis en bra schema vy, integration för löner, rekryteringsmodul också vidare.

Hur använder ni systemet för att skapa flexibla arbetsscheman?

Vi utgår och arbetar mycket efter konsultens tillgänglighet. Tillgänglighet presenteras med en bra överblick i systemet.Detta är själva basen för oss i schemaläggningen.  

Ungefär hur mycket tid tror du att du sparar med att använda Leanlink jämfört att arbeta tex i Excel?

Svårt att säga, men vi vet att vi har kapat mycket tid med framför allt lönehanteringen då det är integrerat med bokföringen i Fortknox. Att LeanLink också har en smidig lösning för frånvaro rapportering har också sparat oss mycket tid, detta var lite av en tidstjuv för oss tidigare. En annan viktig aspekt är också möjligheten att få med relevant information om kunderna för våra konsulter, som exempelvis kontaktuppgifter, adress, kundens rutiner eller annan relevant information om arbetsstället. 

Vad skulle du säga är de viktigaste funktionaliteterna i systemet som ni använder?

Jag skulle säga att faktureringstjänsten och bokningsförfarandet mot konsulten är de viktigaste delarna för oss. Detta sammantaget skapar ett väldigt effektivt arbetsflöde för oss.

Hur upplever ni Leanlinks support? 

Alltid bra och snabb, både på mail och telefon! Men jag skulle säga att vi sällan använder den. 

Ladda ned guiden
Martin

Affärsutveckling och försäljning

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo