Stora skillnader i bemanningsbehov i olika branscher

Det är nu en stor efterfrågan inom sjukvården, apoteks, medicinbolag- och livsmedelsbranschen medan industrin och resebranschen har minskat drastiskt.

Många företagare använder denna tid till att strukturera upp sina verksamheter och dra ned på kostnader för att klara sig genom denna kalldusch. Vissa ser över möjligheten till effektiviseringar och förbättringar, antingen genom personalplanering eller att se över sina affärssystem.

De företag som har stor efterfrågan till följd av krisen sliter å andra sidan med att hinna med sina uppdrag. Detta blir problem åt båda håll eftersom många är frånvarande till följd av detta på grund av sjukdom, vab eller annat.

LeanLink har kunder inom flera olika sektorer och branscher, vi hör att det är många som sliter för att få ihop det samtidigt som många har uppdragstoppar. Det vill säga att det är en stor skillnad mellan hur olika företag upplever denna turbulenta tid.

Vissa företag lånar ut personal till företag där det inte finns tillräckligt med resurser, några exempel på detta är bland annat Scania och SAS:

https://omniekonomi.se/efter-stoppet-scania-lanar-ut-personal-till-getinge/a/b5rK9q

https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/sas-vara-medarbetare-kan-hjalpa-samhallet/

Har ni tankar eller funderingar på hur man kan effektivisera sina flöden under denna period?

Kontakta oss gärna!

LeanLink.io - Vi utvecklar framtidens bemanningssystem

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo