Säljsystem för bemanning

Att sälja bemanning!

Det finns flera bemanningssystem på marknaden och alla är lite olika på sina egna sätt. På på Leanlink gillar vi försäljning i de flesta former och tror att det är en viktig komponent i de flesta verksamheter. Inte bara när man definierar sig som ett säljbolag.

När det gäller bemanningsverksamhet gäller det att övertyga sina kunder om att välja ditt bolag som leverantör och sina konsulter om att välja just ditt bolag som arbetsgivare. I båda dessa fall förekommer en hel del försäljning, även om många inte alltid tänker på det på det sättet. I bästa fall söker konsulten jobb och kunden frågar efter leverans men i dagens ökande bemanningsmarknad ökar konkurrensen om både konsulter och uppdrag - vilket gör det viktigare och viktigare att ha verktyg för att bedriva försäljning på ett effektivt sätt gentemot både kund och konsult.

Var ligger dina utmaningar

När man driver en bemanningsverksamhet gäller det att definiera vilka åtgärder man ska genomföra för att få till affärer. Dessa åtgärder är i bred bemärkelse oftast någon form för försäljningsaktivitet - även internt i din verksamhet. Förutom att dina konsulter och kunder måste vilja arbeta med dig som bemanningspartner måste även din interna personal - dina konsultchefer, säljare, rekryterare och administratörer känna sig motiverade att genomföra de affärsfrämjande åtgärderna. Och vad behöver vi göra för att få till det? Precis - sälja in det!

Ett system som underlättar försäljning i alla led

Beroende på hur just dina förutsättningar ser ut kan behovet av säljande systemsystemstöd variera från fall till fall. Vi har tidigare i bloggen pratat om att göra en ordentlig behovsanalys och identifiera dina flaskhalsar. När du har gjort det behöver du ett system som inte bara hjälper till med din administration utan faktiskt främjar försäljning!

Låter detta intressant?

Hör av dig till oss så undersöker vi hur vi kan hjälpa dig lyckas bygga ditt bemanningsbolag!

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo