Bloggserie: Effektiv bemanning för startups och scaleups - Del 8: Att skapa en bra affärsplan

Detta inlägg är en del av vår bloggserie om effektiv bemanning för startups och scaleups. I denna serie går vi igenom nyckelstrategier, verktyg och insikter som hjälper ditt företag att växa. Vill du bli uppdaterad om när vi släpper blogginlägg kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nästa del direkt i din inbox! Klicka här för att registrera dig.

I denna del går vi igenom vikten av att skapa en bra affärsplan som stödjer din tillväxt och tips om hur man kan tänka kring det.

Så skriver du en bra affärsplan för att skala upp ditt bemanningsföretag

Att skala upp ett bemanningsföretag kräver en genomtänkt affärsplan. Den ska vara ett levande verktyg, inte bara ett dokument för styrelse- eller årsmöten. Här är några viktiga steg för att skapa en användbar och lättförståelig affärsplan.

För många entreprenörer kan det kännas som onödig administration att sätta sig och formulera en plan men vi rekommenderar verkligen att man gör det. Det är ett mycket bra verktyg att använda om man gör det på rätt sätt. Ofta kommer man på nya saker och ser saker på andra sätt när man formulerar planen.

Mycket av nyttan i att skriva affärsplanen får man av själva åtgärden att tänka på den och skriva den, inte nödvändigtvis den färdiga planen.

1. Definiera syfte och mål

Syfte: Klargör vad du vill uppnå med affärsplanen. Till exempel tillväxt genom någon typ av tillväxtstrategi.

Mål: Sätt upp konkreta, mätbara mål för ditt företag. Generellt brukar man tala om kvantitativa och kvalitativa mål. Kvantitativa mål kan vara till exempel en viss omsättning, vinst eller storlek. Kvalitativa mål kan vara mer ett sätt som man ska arbeta på till exempel att en viss mängd av kunderna ska ge ett visst betyg på leveransen. Det kan vara bra att sätta ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål för att definiera tillväxttakten och den långsiktiga planen.

Detta kan vara utmanande men nu är det dags att våga tänka större. Sätt ambitiösa mål och arbeta bakåt till den plats du är nu. Vad behöver du göra för att nå målet?  Kom ihåg det vi nämnde inledningsvis - själva åtgärden att fundera och formulera detta är den stora nyttan

2. Analysera marknaden

Marknadsundersökning: Analysera marknaden för att förstå behov, konkurrens och trender inom bemanning. Ofta kan det kännas tungt för många entreprenörer att göra marknadsundersökningar då man tänker att det kräver många svar. Tänk dock på att det finns flera sätt att göra detta - både kvalitativt och kvantitativt. Antingen kan du fråga många respondenter eller så kan du göra färre men mer djupgående intervjuer.

Det viktigaste är att du försöker få en så bra uppfattning som möjligt av läget - inte metoden att skaffa sig den informationen.

Kundsegmentering: Identifiera vilka företag eller branscher som har störst behov av dina tjänster. Fundera också på om du kanske har kontakter in i vissa branscher. Det underlättar mycket!

3. Utveckla en strategi

Affärsmodell: Beskriv hur ditt företag tjänar pengar och hur dina tjänster prissätts. Det kan kännas självklart men ofta kan man komma på nya sätt att tjäna pengar när man formulerar det i text. För att växa snabbt kan det ibland vara bra att vara aggressiv i sin prissättning - det vill säga ha ett lågt pris i förhållande till sina konkurrenter. Detta ökar ofta omsättning på bekostnad av vinst men kan vara en strategi för att slå sig in och växa snabbt.

Tillväxtstrategi: Planera hur du ska expandera och växa, t.ex. genom nya branscher, förbättrad marknadsföring, nya säljmetoder eller säljverktyg, nya systemverktyg eller annat.

4. Skapa en eller flera handlingsplaner

Tidslinje och milstolpar: Sätt upp en tidslinje med tydliga milstolpar för snabb tillväxt. Handlingsplaner är det som gör din plan till verklighet.

Resurser och budget: Identifiera vilka resurser som behövs för att nå målen, inklusive personal, tid och budget.

5. Finansiella prognoser

Budget: Utveckla en detaljerad budget som inkluderar intäkter och kostnader. Här är det viktigt att titta på både soliditet - alltså att man långsiktigt tjänar pengar på det man gör - och likviditet - att man kan betala sina utgifter när de kommer. ‘

En stor utmaning med att skala upp snabbt är ofta just likviditeten - alltså den kortsiktiga betalningsförmågan. Man kan även tala om cashflow. Men som tur är finns det flera sätt att läsa det på!

Det handlar inom bemanning ofta om att hantera tiden mellan det att löner ska betalas till dess att dina kunder betalar din faktura. Så snart någon ska ha betalt snabbare än du får betalt uppstår en likviditetsbrist. Även när större fasta eller halvfasta kostnader såsom t ex skatt, moms, kontorslöner ska betalas kan en likviditetsbrist uppstå. Denna måste täckas på något sätt med eget kapital, lån, checkkredit, factoring eller liknande lösningar.

Definiera i din affärsplan hur du planerar att hantera finansieringen när du skalar upp snabbt.

Prognoser: Skapa finansiella prognoser för de kommande tre till fem åren. Tänk på att prognoserna ska vara i linje med dina mål. Däremot kan du i prognosen jobba med flera olika - till exempel bästa utfall, sämsta utfall och mest troliga utfall. Då kan du planera för åtgärder beroende på hur utfallet blir.

6. Gör planen lättförståelig

Enkelhet: Använd klart språk och undvik jargong.

Visualiseringar: Använd diagram och grafer för att illustrera viktiga punkter. Det behöver inte vara så avancerat eller visuellt tilltalande. Använd de verktyg du känner dig bekväm med och få ner det på skärmen.

Sammanfattningar: Sammanfattningar är ett bra sätt att hjälpa både dig själv och eventuella andra mottagare av din plan att snabbt få en överblick över de olika konklusionerna i din plan.

7. Håll planen levande

Uppdateringar: Uppdatera planen regelbundet för att reflektera förändringar. Låt den inte bli inaktuell och bortglömd! 

Uppföljning: Använd affärsplanen för att följa upp framsteg och justera strategin - både för dig själv och dina medarbetare. Detta är särskilt viktigt i tillväxtföretag både för att säkerställa att du faktiskt växer och att hantera förändringar som behövs i företaget i olika stadier av din tillväxtresa.

Involvering: Involvera ditt team i affärsplanen för att öka engagemanget. Tänk på att ett team inte bara behöver vara anställda utan det kan handla om både styrelse, coacher, samarbetspartners eller andra som är delaktiga i din resa och jobbar mot samma mål. Tänk dock också på att en del av det du kommer fram till i din plan har strategiskt värde och i vissa fall inte ska komma till konkurrenters eller kunders kännedom.

Många gånger kan det vara bra att ha olika versioner av din plan. En för att visa andra externt och en som endast är intern.

Sammanfattning

En bra affärsplan är avgörande för att skala upp ditt bemanningsföretag. Skapa en tydlig, lättförståelig och användbar plan som ständigt uppdateras och används i det dagliga arbetet. Detta ökar dina chanser att nå dina mål och driva ditt företag framåt.

Hashtaggar

#Affärsplan #Bemanningsföretag #Tillväxtstrategi #Marknadsanalys #Företagsutveckling #FinansiellaPrognoser #Företagsledning #Entreprenörskap #Kundsegmentering #Budgetplanering

Nyhetsbrev

Vill du bli uppdaterad om när vi släpper blogginlägg kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nästa del direkt i din inbox! Klicka här för att registrera dig.

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo