Full koll på lönsamheten i dina bokningar

Inom bemanning är det viktigt att hålla koll på lönsamheten i dina bokningar!

Förändringar i arbetad tid både när det gäller mängd eller period under dygnet kan påverka marginalerna avsevärt. Detta gäller särskilt inom vårdbemanning där marginalerna ofta är låga från början och ersättningarna förändras under jour och OB tid.

Tillsammans med leveranskrav med hårda vitesvillkor behöver det många gånger inte bli så många förändringar och oförutsedda händelser innan resultatet äts upp eller rent av blir negativt.

På Leanlink vet vi vilken verklighet många bemanningsföretagare lever i och har skapat ett system som hjälper dig att hålla full koll på ekonomin i varje bokning!

Systemet hjälper dig med allt från avstämning av arbetad tid med konsult och kund till korrekt debitering och utbetalningar till både anställda och underkonsulter.

Får du ofta in sena fakturor från underkonsulter?

Leanlink ger dig smarta funktioner för att hålla koll på ekonomin i dina bokningar och periodiserar intäkter och kostnader på en bokning så att du får fram ett korrekt resultat för varje månad. Du kan känna dig trygg på att inga överraskningar dyker upp i efterhand.

Inga flera missade eller sena fakturor från leverantörer eller underkonsulter som fallit mellan stolarna och äter upp resultatet! Med Leanlinks bemanningssystem har du full koll på ekonomin!

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo