Pressade marginaler inom bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen växer fortsatt men marginalerna pressas.

Efterfrågan på bemanningspersonal är fortsatt stor och ser ut att vara stark en lång tid framöver.

Många bemanningsföretag upplever däremot pressade marginaler, dels på grund av hård konkurrens och dels hårdare krav från kunder.

Högre krav på spetskompetenser hos personal, därav inriktar sig fler bemanningsföretag inom egna nischer med vassa kunskaper och konsultbanker inom specifika områden.

Marginalerna pressas också till följd av att kunder köper in bemanning på längre uppdrag då marginalerna ofta krymper.

Hos Leanlink anpassar vi löpande systemet efter bemanningsföretagen och bemanningsbranschen. Vi lägger stor vikt vid att vad vi levererar ligger i fas med hur det faktiska arbetet ser ut och var branschen är på väg.

Vi lägger mycket tid på att försöka förstå var vi bäst kan hjälpa våra kunder. Vi försöker underlätta våra kunders behov och därigenom hitta möjligheter för våra kunder att öka sina intäkter.

Med pressade marginaler så gäller det att lägga tid på rätt kunder, rätt konsulter och rätt uppdrag.

Med Leanlinks bemanningslösning staffective så får ni en bra lösning för att hitta rätt affärer.

Vill ni veta vad man behöver tänka på för att välja rätt bemanningssystem?

Ladda ned vår guide:

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo