Våra lösningar

En komplett & anpassad lösning för er verksamhet

Leanlink Staffective

Kundbearbetning och CRM
Konsultpool
Kontakt och företagssök
Avtal och kollektivavtal
Bokning och schemaläggning
Attestering och fakturering
Lön och egenfaktura
GDPR/Personuppgiftshantering
SMS-modul
Tidrapportering via konsultportal/mobil*
Rekryteringsmodul*
Jobannonseringsmodul*
Autopublicering av jobbannonser WP/AMS*
Automatisk referenstagning*
API koppling till telefonväxel*
API koppling till ekonomisystem*
API koppling till Power BI för rapporter*

 • För växande bemanningsföretag med behov av en effektiv och komplett lösning

 • Upp till 1000 konsulter

 • Företagslicens 1 595 kr/mnd

  Användarlicens 795 kr/månad per användare**

Leanlink Staffective vård & omsorg

All basfunktionalitet från Staffective samt

Automatisk HOSP/IVO förfrågan
Kollektivavtal för vårdbranschen
Automatisk anställning och schemaläggning
Anpassad referenstagningsmodul
Tilläggspaket för vårdbemanning

 • Anpassat för vårdbemanningsföretag

 • Prismodell anpassad till storlek

 • Offereras

Leanlink Staffective industri, lager & logistik

All basfunktionalitet från Staffective samt

Kollektivavtal för industri, lager & logistikbranschen
Anpassad referenstagningsmodul
Tilläggspaket för lager, logistik och verkstad

 • Anpassat för bemanningsföretag inom lager, logistik och industri

 • Prismodell anpassad till storlek

 • Offereras

* Tilläggsmoduler offereras
** Med användare avses de administratörer som hanterar bemanningen.

Merkostnad per konsult 0 kr!

Priserna ovan är exempel.
Vi skickar offert till er för exakt pris

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo