Förbättra din referenstagning med Leanlink Ref

Förbättra din referenstagning med Leanlink Ref: Ett smidigare och effektivare arbetsflöde

I dag är effektivitet och noggrannhet avgörande inom all rekrytering. Referenstagning är en viktig del av detta som tyvärr ofta kan vara en tidskrävande och arbetsintensiv process. Leanlink Ref är en SaaS-lösning som har tagits fram för att strukturera upp och automatisera referenstagning för verksamheter, och därmed spara tid och förbättra kvaliteten på rekryteringsprocessen.

Vad är Leanlink Ref?

Leanlink Ref är ett system som automatiserar insamlingen av referenser från kandidater och deras referenspersoner. Systemet är utformat för att vara enkelt att använda och erbjuder flera kraftfulla funktioner:

  • Skapa egna referensformulär: Anpassa referensformulären efter dina specifika behov och säkerställ att du får in den information som är mest relevant för din verksamhet.
  • Automatiska förfrågningar: Skicka automatiska förfrågningar till kandidater för att de ska lämna sina referenser.
  • Automatisk insamling via SMS och e-post: Referenser kan enkelt lämnas via SMS eller e-post, vilket gör processen smidig och tillgänglig.
  • Flexibilitet för kandidater och referenspersoner: Låt både kandidater och referenspersoner svara när de vill och på det sätt som passar dem bäst.
  • Snygga rapporter: Generera professionella rapporter som är lätta att använda i din bemanningsprocess.
  • Dokumentationssäkerhet: Säkerställ att du har all nödvändig dokumentation inför kundgranskningar eller ISO-uppföljningar.

Fördelar med Leanlink Ref

1. Tidsbesparing och effektivitet

En av de största fördelarna med Leanlink Ref är den betydande tidsbesparingen. Att manuellt samla in och följa upp referenser kan ta många timmar, om inte dagar. Med Leanlink Ref automatiseras hela processen, vilket frigör värdefull tid som kan användas till andra viktiga rekryteringsaktiviteter. Den automatiska insamlingen via SMS och e-post säkerställer att processen fortsätter utan ständig manuell inblandning.

2. Ökad noggrannhet och rättvisa processer

Genom att använda fördefinierade referensformulär och automatiserade processer minskar risken för mänskliga fel och subjektivitet. Detta innebär att alla kandidater bedöms på ett rättvist och enhetligt sätt, baserat på samma kriterier. Detta ökar inte bara kvaliteten på dina anställningsbeslut utan stärker också din verksamhets rykte som en rättvis och modern arbetsgivare.

3. Flexibilitet och tillgänglighet

Att låta kandidater och deras referenspersoner svara när det passar dem bäst, via det medium de föredrar (SMS eller e-post), ökar sannolikheten för snabbare och mer kompletta svar. Detta bidrar till en mer smidig och användarvänlig process för alla inblandade parter.

4. Professionella rapporter

De snygga och informativa rapporterna som Leanlink Ref genererar kan lätt användas i din bemanningsprocess. De gör det enkelt att presentera och analysera informationen, vilket underlättar beslutsfattandet och säkerställer att alla relevanta detaljer är lättillgängliga.

5. Dokumentationssäkerhet

Leanlink Ref hjälper dig att hålla ordning på all dokumentation som krävs inför kundgranskningar eller ISO-uppföljningar. Detta inte bara förenklar förberedelserna för dessa granskningar men bidrar också till att upprätthålla hög standard inom din rekryteringsprocess.

Slutsats

Att använda Leanlink Ref i din referenstagning innebär att du kan arbeta mer effektivt och rättvist, samtidigt som du sparar tid och resurser. Genom att automatisera insamlingen av referenser och skapa professionella rapporter kan du fokusera på det som verkligen betyder något – att hitta och anställa de bästa kandidaterna för din organisation. Leanlink Ref är verktyget som tar din rekryteringsprocess till nästa nivå och säkerställer att du ligger steget före i en konkurrensutsatt marknad.

Testa systemet gratis

Du kan testa Leanlink Ref gratis med två gratis referenstagningar. Registrera ditt konto här.

Hashtaggar

#Rekrytering #HRTech #Automatisering #Effektivitet #LeanlinkRef #Referenstagning #SaaS #Bemanning #Tidsbesparing #RättvisaRekryteringar

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo