Nu är vi aktiva inom fler bemanningssektorer!

Vi fortsätter att bredda vårt utbud och våra moduler.

I vårt ständiga arbete för att ligga i framkant med automatiserade lösningar och kunna erbjuda Sveriges bästa bemanningssystem så försöker vi hela tiden se var vi kan göra som bäst nytta.

Vi har därför breddat våra möjligheter att hantera fler typer av kollektivavtal och även de nya reglerna för sjuklön och mertid.

Vi är nu aktiva och har moduler för bemanning av: Eventbemanning, vårdbemanning, hotell och restaurangbemanning, fordonsbranchen, logistikbranschen, byggbemanning och industibemanning.

Moduler finns nu inom ovanstående branscher och utöver detta så erbjuder vi även specialanpassningar om detta skulle behövas.

Förutom våra kopplingar och våra öppna API:er så ser vi löpande över fler samarbeten och fler för- och eftersystem att ansluta oss till.

Allt för att underlätta bemanningsprocessen för er i bemanningsbranschen.

Välkommen till oss!

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo