Att byta bemanningssystem

Fyra tecken på att det är dags att byta bemanningssystem

Vi har på ganska kort tid gått från bemanning via tidningsannonser och radioreklam till avancerade IT-system. På lika kort tid har även de här bemanningssystemen utvecklats och om ni sitter med ett förlegat system får ni antagligen inte ut så mycket av era anställdas tid som ni borde få. Har ni använt samma bemanningssystem i flera år, trots att allt fler på företaget under en lång tid har klagat på systemet? Ifall ni svarar nej på en av följande frågor kan det vara en bra idé att börja se sig om efter en mer modern lösning:

1. Kan ni sköta ert arbete oavsett om ni är på kontoret eller på resande fot?

2. Kan ni automatisera tråkiga arbetsuppgifter?

3. Kan ni på ett enkelt sätt se vad i er rekryteringsprocess som fungerar och vad som inte

fungerar?

4. Kan ni enkelt förändra ert system för att möta nya utmaningar och tillväxt?

Som sagt, ifall ni svarar nej på en av ovanstående frågor är det antagligen dags att titta vad som finns på marknaden.

Alla bemanningssystem ger dig inte tillgång till samma funktioner. Många äldre system klarar till exempel inte av att erbjuda ett mobilt arbetssätt men det finns även nyare system som inte helt och hållet klarar av att möta de behov som moderna organisationer har. Vi kommer nu att ta upp fyra tecken som visar på att det är dags att byta bemanningssystem.

Vi kan inte automatisera tidskrävande men enkla arbetsuppgifter

Rekryterare spenderar i snitt åtta timmar per vecka på manuella och repetitiva uppgifter som enkelt bör kunna automatiseras. Det kan exempelvis röra sig om automatiska ändringar vid ombokningar av möten och matchningar av uppdrag eller att ha färdiga frågeformulär och feedbacklappar. Om ditt bemanningssystem inte har stöd för det här går ni miste om en hel arbetsdag per vecka. Det säger sig självt att tiden hellre bör läggas på saker som faktiskt genererar intäkter åt företaget.

Alla bemanningssystem är utformade för att optimera produktivitet och om ert system inte klarar av att automatisera enkla uppgifter är det helt klart dags att byta till ett som kan det.

Vi stöter ständigt på flaskhalsar i rekryteringsprocessen

Alla som jobbar med bemanning i synnerhet, men även med projekt i allmänhet, har upplevt den frustration som det innebär att ha flaskhalsar i processen. Det kan till exempel handla om att ansökningar ligger och väntar på att bli godkända samtidigt som ni har ett brådskande rekryteringsuppdrag som ska fyllas. Att ha en stadig rytm är viktigt av flera anledningar. För det första innebär det att du på ett så bra sätt som möjligt kan förutspå hur lång tid olika delar av processen kommer att ta men framförallt innebär det att samtliga i processen slipper frustrerande väntetider. Nöjda medarbetare, kunder och konsulter är så klart positivt för er verksamhet.

Ditt bemanningssystem bör ge dig möjlighet att hantera samtliga delar i bemanningsprocessen på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt, vilket innebär att du bör ha tillgång till analysredskap och feedback som visar processens effekt.

Vi kan bara jobba när vi befinner oss på kontoret

Många äldre system är lokala. Det innebär att de installeras på företagets servrar och datorer och sedan endast kan användas på dessa servrar eller datorer. Förr var det naturligt av flera anledningar men med tiden har vårt arbetssätt förändrats. Nu för tiden förväntar sig både klienter och konsulter att vi ska vara kontaktbara oavsett var vi befinner oss och att möta deras behov är en viktig del av att jobba med bemanning. Dessutom går det att spara mycket tid om vi kan få en del arbetsuppgifter, som inte kräver kontakt med andra människor, avklarade när vi exempelvis befinner oss på flyget eller på tåget, till exempel tidrapportering och avtalshantering.

Ifall ditt bemanningssystem inte låter dig jobba oavsett var du befinner dig är det helt klart dags att byta.

Att uppgradera vårt bemanningssystem kräver omfattande installationer och hårdvarubyten

Alla företag vill kunna växa, men för unga företag är det oftast ett måste för överlevnad. Att då ha ett system som gör det krångligt att skala upp eller ner är som att skjuta sig i foten. Ditt bemanningssystem måste göra det enkelt för dig att skala upp eller ner beroende på era behov för stunden. Att kunna öka och sänka databasstorlek, antal användare och funktioner i takt med att behovet förändras kommer att ge er det självförtroende som krävs för att kunna växa. Vad innebär ett ett modernt affärssystem för bemanningsföretag?

När det är dags att uppgradera

Gammal mjukvara och föråldrade system klarar oftast inte av att möta de utmaningar vi möter på dagens moderna och digitala marknad. Det är viktigt att ha ett system som inte bara kan hantera era klienters och konsulters behov utan även överträffa dem.

Det ska vara enkelt att uppgradera ert system. Hör av er till oss på LeanLink eller ladda ner vår guide så pratar vi mer om implementering!

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo