Bloggserie: Effektiv bemanning för startups och scaleups - Del 7: Nätverka - en nyckelfaktor för att lyckas

Detta inlägg är en del av vår bloggserie om effektiv bemanning för startups och scaleups. I denna serie går vi igenom nyckelstrategier, verktyg och insikter som hjälper ditt företag att växa. Vill du bli uppdaterad om när vi släpper blogginlägg kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nästa del direkt i din inbox! Klicka här för att registrera dig.

I denna del går vi igenom vikten av att nätverka och några tips om hur man kan tänka kring det.

Hur man lyckas med nätverkande för att skala upp sin startup inom bemanning

Nätverkande är en kraftfull framgångsfaktor för att bygga och skala upp en verksamhet inom bemanning och rekrytering eftersom det till stor del handlar om att få kontakt med nya människor och vårda relationer.  På så sätt kan du öppna dörrar till nya kunder, konsulter och affärsmöjligheter. Här är några strategier och tips för hur du kan lyckas med nätverkande för att driva tillväxt och framgång i din bemanningsverksamhet.

1. Identifiera ditt nätverksmål

Innan du börjar nätverka, bestäm vad du vill uppnå. Är ditt mål att hitta nya kunder, attrahera kvalificerade konsulter eller kanske att få råd och mentorskap från kunniga personer i branschen?

Tips:

 • Sätt upp klara mål: Definiera dina nätverksmål tydligt. Detta hjälper dig att fokusera dina insatser och göra dem mer effektiva.
 • En sak i taget: Kom ihåg att du inte behöver göra allt samtidigt. Prioritera de mål som är viktigast först och ta de andra när du är i mål med dessa. Definiera den trånga sektorn - förmodligen är man lite starkare på något.
 • Prioritera kontakter: Skapa en lista över viktiga personer och företag som kan hjälpa dig att nå dina mål.

2. Delta i branschevenemang

Branschevenemang som mässor, konferenser och nätverksträffar är utmärkta möjligheter att träffa potentiella kunder och konsulter samt att bygga relationer med andra aktörer i branschen.

Tips:

 • Förberedelse: Ha en klar pitch redo och material att dela ut. Visitkort kan vara bra i vissa branscher men i andra är det minst lika effektivt att dela sin profil på t ex LinkedIn. Likaså med broschyrer - kanske är det lika effektivt med en snygg, effektiv och informativ hemsida.
 • Följ upp: Efter evenemanget, se till att följa upp med de kontakter du har träffat. Skicka ett e-postmeddelande, ring eller connecta på LinkedIn för att fortsätta dialogen.

3. Använd sociala medier

Sociala medier är kraftfulla verktyg för att bygga ditt nätverk. Plattformar som LinkedIn, Facebook och X m fl kan hjälpa dig att nå ut till en bredare publik och bygga ditt varumärke.

Tips:

 • LinkedIn: Använd LinkedIn för att nätverka med potentiella kunder och konsulter. Publicera regelbundet innehåll som visar er expertis och engagemang i branschen.
 • Facebook: Även om de flesta ser Facebook mer som mindre företagsrelaterat än LinkedIn är det många som finns på Facebook och inte på LinkedIn eftersom Facebook kan vara något mer lättsamt.
 • X, Instagram, TikTok etc.: Det finns många olika nätverk och det kan kännas överväldigande att finnas på alla dessa. Börja med ett fundera på om det är kunder eller konsulter du primärt söker. Välj sedan ett eller två nätverk som du tror du träffar flest av de kunder eller konsulter som du söker.

4. Skapa ett referensprogram

Ett referensprogram kan vara ett effektivt sätt att utöka ditt nätverk och attrahera nya talanger och kunder. Genom att erbjuda incitament för rekommendationer kan du dra nytta av dina befintliga kontakter.

Tips:

 • Erbjud incitament: Ge belöningar som bonusar eller presentkort till de som refererar nya kunder eller konsulter.
 • Marknadsför programmet: Se till att dina nuvarande anställda och kunder är medvetna om referensprogrammet och uppmuntra dem att delta.

5. Bli aktiv i företagarorganisationer

Företagarorganisationer och branschföreningar erbjuder många nätverksmöjligheter. Genom att bli aktiv i dessa organisationer kan du träffa andra företagare och potentiella samarbetspartners.

Tips:

 • Delta i möten och evenemang: Regelbundet deltagande i organisationens aktiviteter hjälper dig att bygga relationer och hålla dig uppdaterad om branschtrender.
 • Engagera dig: Volontära för att vara med i kommittéer eller hjälpa till att organisera evenemang. Detta visar ditt engagemang och kan ge ytterligare nätverksmöjligheter.

6. Bygg relationer med mentorer och rådgivare

Mentorer och rådgivare kan ge värdefull insikt och vägledning som kan hjälpa dig att navigera utmaningarna med att skala upp din verksamhet.

Tips:

 • Sök upp erfarna personer: Identifiera personer med erfarenhet inom bemanning och rekrytering och be om deras råd.
 • Värdesätt deras tid: Tänk på att många kanske blir kontaktade av flera och har begränsad tid. Se till att vara förberedd med frågor och håll det kort och koncist. Visa att du uppskattar deras hjälp genom att testa deras råd och återkoppla om resultaten.

7. Ge tillbaka

När du nätverkar, fokusera inte bara på vad du kan få utan även på vad du kan ge. Hjälp andra med deras utmaningar och dela med dig av din kunskap.

Tips:

 • Erbjud hjälp: Var beredd att hjälpa andra med kontakter, råd eller resurser. Ingen är bäst på allt. De som är nybörjare inom ett visst område kan ha stor kompetens inom annat. Många tänker inte över vad de själva är bra på - vad är du själv riktigt vass på?
 • Bygg förtroende: Genom att vara generös och pålitlig bygger du förtroende och långvariga relationer.

Sammanfattning

Nätverkande är en avgörande komponent för att skala upp en bemanningsverksamhet. Genom att sätta tydliga mål, delta i branschevenemang, använda sociala medier, skapa referensprogram, bli aktiv i företagarorganisationer, bygga relationer med mentorer och rådgivare samt fokusera på att själv ge värde kan du effektivt bygga och vårda ett starkt nätverk som driver tillväxt och framgång för din startup.

Hashtags

#Nätverkande #StartupTillväxt #Bemanning #Rekrytering #Affärsutveckling #SocialaMedier #EmployerBranding #Företagskultur #Affärsstrategi #Mentorskap #Branschevenemang #Kundanskaffning #Konsultanskaffning

Nyhetsbrev

Vill du bli uppdaterad om när vi släpper blogginlägg kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nästa del direkt i din inbox! Klicka här för att registrera dig.

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo