Bloggserie: Effektiv bemanning för startups och scaleups - Del 6: Employer branding strategi - varför är det viktigt för att skala upp bemanningsbolag?

Detta inlägg är en del av vår bloggserie om effektiv bemanning för startups och scaleups. I denna serie går vi igenom nyckelstrategier, verktyg och insikter som hjälper ditt företag att växa. Vill du bli uppdaterad om när vi släpper blogginlägg kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nästa del direkt i din inbox! Klicka här för att registrera dig.

I denna del går vi igenom vad en employer branding strategi är och varför den är viktig att ta fram.

Employer branding strategi - vad är det?

Ett starkt varumärke som arbetsgivare gör det lättare att attrahera topptalanger. Eftersom ett bemanningsbolag konstant behöver attrahera nya talanger till jobb både hos sig själv och sina kunder är det viktigt att ha en tydlig employer branding-strategi. Den är också särskilt viktig för startups och scaleups eftersom förmågan att attrahera och behålla topptalanger är avgörande för att driva tillväxt och innovation.

Observera att en employer branding strategi inte nödvändigtvis behöver kosta mycket pengar eller innebära mycket merarbete. Att skapa strategin är viktigt men minst lika viktigt är förarbetet att analysera vilka konsulter man vill attrahera, hur dessa beter sig, var de finns, vad de gillar och sammanfattningsvis vad de förväntar sig av sin arbetsgivare.

När du har skaffat dig en bra uppfattning om detta kan du ta fram en strategi kring hur du ska eller inte ska marknadsföra dig och agera som bemanningsföretag. Här är en fördjupad genomgång av hur du kan utveckla en sådan strategi och varför den är avgörande för din framgång.

Förstå din målgrupp

Det första steget i att bygga en stark employer branding är att förstå vilka konsulter du vill attrahera. Analys av målgruppen är avgörande för att kunna skapa en effektiv strategi.

Tips:

 • Kartlägg konsulter: Analysera vilka typer av konsulter ni vill attrahera. Vilka kvalifikationer, erfarenheter och personlighetsdrag är viktiga för er verksamhet?
 • Beteendeanalys: Förstå hur dessa konsulter beter sig, var de finns, vad de gillar och vad de förväntar sig av en arbetsgivare.
 • Preferenser och förväntningar: Ta reda på vad som motiverar dem, vilka arbetsmiljöer de föredrar och vilka värderingar som är viktiga för dem.

Skapa en tydlig strategi

När du har en klar bild av din målgrupp kan du utveckla en strategi som attraherar rätt talanger. Det är viktigt att strategin är tydligt definierad och att alla i organisationen är medvetna om den.

Tips:

 • Definiera kärnvärden: Kommunicera tydligt vad ert företag står för och vilka värderingar som är centrala. Detta hjälper till att attrahera konsulter som delar era värderingar.
 • Varumärkespositionering: Positionera ert varumärke på ett sätt som skiljer er från konkurrenterna. Betona vad som gör ert företag unikt och attraktivt som arbetsgivare.
 • Integrera med kunders strategi: Kom ihåg att konsulterna kommer att arbeta hos era kunder. Se till att deras employer branding-strategi är i linje med er egen eller ha en plan för hur ni hanterar eventuella skillnader.

Kommunicera era värderingar och kultur

Att kommunicera er företagskultur och era värderingar är centralt för att bygga en stark employer branding strategi. Detta kan göras på flera sätt.

Tips:

 • Sociala medier: Använd sociala medier för att visa upp er företagskultur, dela anställdas berättelser och kommunicera era värderingar. Regelbundna inlägg som speglar företagets kultur och arbetsmiljö kan skapa engagemang och intresse.
 • Karriärsida: Ha en välutformad sida på er webbplats som tydligt beskriver varför någon ska arbeta för er. Inkludera information om företagskulturen, karriärmöjligheter och medarbetarförmåner.
 • Evenemang och initiativ: Delta i och arrangera företagsevent som speglar era värderingar. Detta kan vara interna workshops, teambuilding-aktiviteter eller offentliga evenemang.

Marknadsför era uppdrag och arbetsplatser

Att marknadsföra era uppdrag kan vara en bra idé för att attrahera rätt talanger. Tänk dock på att dessa också påverkar din egen employer branding eftersom andras varumärken blir sammanblandade med ditt.

Tips:

 • Beskriv uppdrag tydligt: När ni marknadsför uppdrag, var tydlig med vad som gör dessa roller attraktiva. Beskriv arbetsmiljön, arbetsuppgifterna och vilka möjligheter till utveckling som finns.
 • Kundernas varumärke: Välj kunder med starka varumärken och bra arbetsmiljöer. Ett gott rykte hos era kunder reflekterar positivt på ert eget varumärke.

Förmåner och arbetsvillkor

Förmåner och arbetsvillkor är viktiga faktorer som kan påverka en konsults beslut att arbeta för er. Marknadsför dessa fördelar tydligt.

Tips:

 • Konkurrenskraftiga förmåner: Erbjud konkurrenskraftiga löner och förmåner som är attraktiva för konsulter. Detta kan inkludera hälsovårdsförmåner, flexibla arbetstider och möjligheter till vidareutbildning.
 • Arbetsmiljö: Betona en positiv och stödjande arbetsmiljö där konsulterna känner sig värderade och uppskattade.
 • Utvecklingsmöjligheter: Framhäv möjligheterna för karriärutveckling och avancemang inom företaget.

Sammanfattning

En stark employer branding-strategi är särskilt viktig för startups och scaleups eftersom den hjälper till att attrahera och behålla topptalanger, vilket är avgörande för att driva tillväxt och innovation. I en konkurrensutsatt marknad kan en tydlig och attraktiv arbetsgivarprofil vara skillnaden mellan att lyckas och att misslyckas med att bygga ett starkt team.

Hashtags

#EmployerBranding #Bemanningsföretag #Rekrytering #Konsultanskaffning #Affärsstrategi #Arbetsgivarvarumärke #HRtips #Personalutveckling #Företagskultur #TalentAttraction #Konsulttips #Nätverkande #Affärsutveckling

Nyhetsbrev

Vill du bli uppdaterad om när vi släpper blogginlägg kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nästa del direkt i din inbox! Klicka här för att registrera dig.

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo