Hjälp med digitalisering

Rekrytering och bemanning går idag snabbt. En utmaning för många är att organisera sin data och göra det lättillgängligt samtidigt som man ständigt får in ny information. Eftersom det mesta även numera sker online blir digitalisering av sina processer och sitt informationsflöde en viktig del av lösningen på denna utmaning. På LeanLink har vi hjälpt flera företag att påbörja eller kraftigt förbättra sin digitaliseringsprocess genom våra rekryteringsverktyg och bemanningsverktyg. Genom ett verktyg som täcker hela processen från ax till limpa blir dina processer och data i verksamheten både dokumenterat, organiserat och lätt tillgängligt.

I en studie från Oxford Economics - ”The Digital Transformation Executive Study” som omfattar över 1 300 företag medelstora företag framkom att för att lyckas med sin digitalisering måste företagen

- Bygga en stark teknisk grund som tillåter att de kontinuerligt förbättrar sin produktion och sina processer, produkter och tjänster.

- Satsa på en strategisk plan för sina medarbetare, inklusive rekrytering, vidareutbildning och åtgärder för att behålla personal.

- Tänka bortanför it och involvera verksamheten i innovationsarbetet.

Leanlinks rekryterings och bemanningslösningar är byggt på en stabil grund som ger ditt företag de bästa förutsättningarna att förbättra er verksamhets digitaliseringsnivå. Med verktygets rapporteringslösningar och smidiga kommunikationsverktyg blir det också enkelt att förstå verksamheten och kunna kommunicera ut rätt budskap för att involvera även bemanningspersonal ute på uppdrag i er digitaliseringsresa.

Är du sugen på att höra mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt digitaliseringsarbete?

Ladda ner vår guide nedan för hur vi kan hjälpa er genom vår bemanningslösning!

 

 

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo