Bemanning och rekrytering i ett och samma verktyg - LeanLink rekrytering

Arbetet i de flesta bemanningsföretag börjar med rekryteringsprocessen.

Denna kan se ut på många olika vis beroende på bransch, kunder eller andra omständigheter.

Många bemanningsföretag har efterfrågat ett och samma system för att hantera både rekrytering och bemanning i ett och samma verktyg utan att behöva flytta information eller logga in eller ut i flera olika system.
Att importera och exportera information innebär ofta att spårbarheten och säkerheten försämras.

Vi har nu därför släppt LeanLinks egen rekryteringsmodul!

Här har du allt i samma system, ett sömlöst arbete utan att behöva exportera informationen.
Rekryteringsprocessen påbörjas i samma system som man sedan sköter hela bemanningen inom. I vårt system hanterar ert bemanningsföretag såklart även anställningsavtal, kollektivavtal, ramavtal, kundavtal och alla otaliga kompetenser som ni jobbar med.

Vårt rekryteringsverktyg är sammankopplat med en ansökningsportal som kan kopplas via er hemsida och hantera hela rekryteringsprocessen, kravfrågor, intervjuer och sista steget anställningsredo. De som ej kvalificerat sig i processen kan hanteras automatiskt och smidigt. Hela vårt system erbjuder flexibilitet till er verksamhet med möjlighet till egna inställningar och val. Allt för att ni ska få så stor nytta av våra systemlösningar.

I vår målsättning att bygga framtidens bemanningssystem så är såklart detta högst relevant.
Vi försöker löpande utveckla vårt system till att möta bemanningsbranschens behov.

Välkommen till LeanLinkAB – Vi utvecklar framtidens bemanningssystem!

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo