Automatiserad referenstagning med Leanlink

Leanlink jobbar ständigt för att ha de senaste och mest effektiva funktionerna för att driva ett effektivt bemanningsföretag.

Eftersom bemanning ofta handlar om timing gäller det att snabbt få på plats all relevant dokumentation för en komplett konsultprofil. Vi har sett att inhämtning av referenspersoner och referenstagning ofta har varit en flaskhals för våra kunder. Därför har vi skapat Leanlink Ref automatiserat referenstagningssystem.

Automatisera processen att kommunicera och hämta in referenspersoner från dina kandidater och sedan hämta in referenser från dessa personer.

- Skapa egna referensformulär

- Automatisk förfrågan till kandidater om att skicka in sina referenser

- Automatisk inhämtning av referenser genom sms och mail

- Kandidater och referenser svarar när de vill, som de vill

- Snygga rapporter som du kan använda i din bemanningsprocess.

- Säkerställd dokumentationen inför kund eller iso-uppföljningar

Systemet är standalone och kan användas av alla verksamheter som inhämtar referenser på sia kandidater. Självklart kan dock systemet integreras i vårt bemanningssystem Leanlink Staffective för en sömlös process för bemanning och kvalitetssäkring.

Intresserad?

Ladda ner vårt produktblad som beskriver systemet med både bilder och beskrivningar här!

Ladda ned guiden

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo