Hållbar bemanning

Vad är hållbar bemanning?

Hållbarhet är ett stort begrepp som innehåller många aspekter och kan tolkas olika beroende på vem mottagaren är. Hållbarhet kan också appliceras i olika led och på olika delar inom samma huvudsakliga område. Inom bemanning kan det till exempel handla om att kvalitetssäkra personal, uppdrag, arbetsplatser eller arbetsförhållanden. Det kan även handla om att välja vissa leverantörer eller i sin marknadsföring och pr stå upp för vissa frågor eller åsikter.

För oss på Leanlink

Lite mer information om vad jag vill säga med denna bloggpost och vad jag vill fram till.

Eventuellt mer information jag vill framhäva

Berätta mer om vad jag vill säga. Knyt ihop säcken!

Låter detta intressant?

Hör av dig till oss så undersöker vi hur vi kan hjälpa dig lyckas bygga ditt bemanningsbolag!

Ladda ned guiden
Jörn

Sälj och support

Vill du veta mer?

Hör av dig för att få en demo